Дейности


Дейности:


  • Изграждане и развитие на професионална мрежа в областта на науката и технологиите.

  • Организиране на обучения, конференции и проучвания.

  • Развитие и разпространение на информация и добри практики сред членовете на Центъра.

  • Сътрудничество с браншови организации, както и с други асоциации в България и Европа в подкрепа на модерното икономическо развитие.

  • Диалог с компетентните държавни органи и международни институции.

  • Работа по проекти и участие в инициативи, свързани с жените, науката и технологиите.За предложения и въпроси можете да се свържете с нас на тел. +359 2 858 97 80 или по ел. поща на: bcwt@bgwomeninict.org.

Документи