Устав на Български център на жените в технологиите

Изтегли файла

Заявление-Декларация за членство в Български център на жените в технологиите

Изтегли файла

Специален Доклад - Жените в предприемачеството, 2015, GEM (EN)

Изтегли файла

Голдман Сакс - Финансиране на малки и средни компании, притежавани от жени - Доклад 2014 (EN)

Изтегли файла

Статистически данни за жените предприемачи в Европа - 2014, ЕК (EN)

Изтегли файла

Полът в науката и иновациите (EN)

Изтегли файла

ИТ Момичета: Фактите (EN)

Изтегли файла

Предприемачески манифест (EN)

Изтегли файла

Доклад "Жените в ИКТ сектора 2013" (En)

Изтегли файла

Жени и мъже на лидерски позиции в Европа, 2013г (EN)

Изтегли файла