Как да стана член на BCWT

Ако подкрепяте каузата за привличане на повече жени да се образоват, да се развиват и израстват професионално, както и да заемат лидерски позиции в ИКТ, и тази политика е изцяло съпосочна на политиките, които Вие и Вашата организация следвате, Ви каним да станете част от Български център на жените в технологиите и да ползвате предимствата от това:

  • Принадлежност към най-широката мрежа на жените в областта на ИКТ в България и Европа.

  • Възможности за обмен на добри практики и професионално развитие в областта на науката и технологиите.

  • Възможност за влияние върху политиките по отношение на жените в областта на ИКТ в България.

  • Възможност за достъп до квалифицирани специалисти.

  • Възможност за достъп до най-добри предприемачески практики.

  • Възможност за улеснен достъп до международни научно-приложни мрежи и финансиране.

 

Членове на Сдружението могат да бъдат:  • Български и чуждестранни юридически и физически лица, които развиват дейност в областта на ИКТ или в дейност, сходна с целите и дейността на Сдружението.

  • Български и чуждестранни университети, институти и изследователски организации.

  • Неправителствени организации (браншови, работодателски, сдружения и фондации).

  • Държавни и общински институции.Ако желаете да бъдете приет/а за член
на Български център на жените в технологиите, моля запознайте се с Устав-a на организацията и ни изпратете попълнено Заявление-Декларация до УС на Сдружението по електронна поща на bcwt@bgwomeninict.org или на адрес: Български център на жените в технологиите бул. „България" № 81, вх. В, ет.2, офис 6 София 1404.

Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер, определен от Управителният Съвет на Сдружението, по разплащателна сметка:

 

IBAN: BG61FINV91501215618160

BIC: FINVBGSF


Ще се радваме да Ви поздравим официално като членове на организацията след разглеждане на Вашето заявление от Управителния съвет, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Ако имате допълнителни въпроси относно членството, с удоволствие ще се срещнем с Вас, за да Ви информираме в личен разговор.

Свържете се с нас на тел. +359 2 858 97 80 или по ел. поща на: bcwt@bgwomeninict.org.