Мисия и цели

Мисия

Български център на жените в технологиите е част от Европейската платформа на жените в технологиите. Той обединява заинтересованите страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, работещи за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на ИКТ и в разработването на технологични и инженерингови продукти.

Центърът партнира при реализацията на регионални иновационни проекти и стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ.


Цели


  • Да допринесе за конкурентоспособността на българската и европейската икономика чрез възпитаване на модерни умения и работа в областта на ИКТ.

  • Да увеличи броя на момичетата и жените, които изучават технологични специалности и да ги стимулира за професионално развитие в областта на ИКТ.

  • Да подкрепя научните изследвания и разработките в областта на технологиите.

  • Да се трансформира представата за жените в технологиите.

  • Да развива техническите и предприемаческите умения на членовете чрез тренировъчни инциативи и проекти.

  • Да насърчи на регионално, национално и международно ниво интерес в сферата на технологиите.


Документи