Партньори

Български център за жените в технологиите партнира при подготовка и реализация на регионални иновационни проекти, стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики, създаване на нови ресурси в ИКТ сектора, организиране на събития, обучения и кампании.


Партньорски организации:
Международни партньори:

Ако желаете да станете наш партньор, моля свържете се с нас на тел. +359 2 858 97 80 или по ел. поща на: bcwt@bgwomeninict.org.